Культура

Відділ культури Луцького району є структурним підрозділом Луцької районної державної адміністрації у місті Луцьк. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями Луцької районної державних адміністрацій, наказами Департаменту культури Луцької районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

 
Основними завданнями відділу є:


1) реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також – державної мовної політики;
2)  забезпечення:
   • вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
   • доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
3)  сприяння:
  • відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
  • захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;
 • загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;
4)  здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи, початкової музичної освіти та естетичного виховання дітей;
5)  участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, мистецтва, та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Відділ утримується за рахунок коштів Районного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова Райдержадміністрації в межах виділених асигнувань. Кадрове забезпечення – 1 штатна одиниця.

Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова Райдержадміністрації після погодження фінансового управління.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Відділу культури та охорони культурної спадщини Луцького району, Луцької районної державної адміністрації підпорядковані 18 закладів культури:

– 9 сільських бібліотек.

– 9 сільських клубів та будинків культури.

Централізована бухгалтерія відділу культури та охорони культурної спадщини Луцької районної державної адміністрації забезпечує ведення бухгалтерського обліку комунальних закладів культури, підпорядкованих відділу.